mới Định nghĩa và tìm hiểu về các kênh phân phối thị trường đang được ưa chuộng

mới Định nghĩa và tìm hiểu về các kênh phân phối thị trường đang được ưa chuộng

Kênh phân phối là một trong những yếu tố rất quan trọng để các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm của mình. Đây là một khái niệm không mới, tuy nhiên với sự thay đổi của xã hội, các kênh phân phối cũng liên tục thay đổi và phát triển để phù hợp hơn. Vậy…