Bị chặn livestream trên Facebook bao lâu? Cách mở chặn livestream.

Bị chặn livestream trên facebook bao lâu?

Livestream trên facebook đã trở thành hình thức bán hàng online được nhiều người dùng. Không chỉ giúp bạn có thể chia sẻ những hình ảnh sống động qua video cho người dùng biết. Ngoài ra, live còn giúp việc hỗ trợ tăng tương tác, tăng like, tăng tương tác bán hàng hiệu quả. Với…